wysepka
Skip Navigation
 
 
 
 
aktualnosci
2017-07-03 12:41

30 czerwca w Regionalnym Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Leśnik” w Ustroniu Jaszowcu odbyła się prezentacja 16 zeszytu „Przyrodnika Ustrońskiego”, wydawanego przez Ustroński Klub Ekologiczny.

2017-06-26 11:24

W dniu 24 czerwca 2017 roku przedstawiciele Zarządu PKE Koło w Skoczowie wzięli udział w XXXVIII Dniach Otwartych Drzwi, które odbyły się w siedzibie Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie, Oddział w Mikołowie.

Ogłoszenie o likwidacji stowarzyszenia

            Stowarzyszenie Polski Klub Ekologiczny Koło w Skoczowie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000234264 Uchwałą nr 1/2019 Walnego Zebrania Członków z dnia 08 stycznia 2019 zdecydowało o likwidacji Stowarzyszenia i wszczęciu postępowania likwidacyjnego oraz na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego sygn. sprawy BB.VIII NS - REJ. KRS/000525/19/180 z dnia 21 lutego 2019 r. wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia.
Komisja likwidacyjna Stowarzyszenia w składzie Dorota Żywczok oraz Halina Romańska.
Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do Stowarzyszenia w terminie do 30 maja 2019 roku na podany adres Polski Klub Ekologiczny Koło w Skoczowie ul. Sowia 10, 43-400 Cieszyn, e-mail pke@pke.skoczow.pl lub tel. 607-675-510.