wysepka
Skip Navigation
 
 
 
 

2017.06.30 - Prezentacja Przewodnika Ustrońskiego

30 czerwca w Regionalnym Leśnym Ośrodku Edukacji Ekologicznej „Leśnik” w Ustroniu Jaszowcu odbyła się prezentacja 16 zeszytu „Przyrodnika Ustrońskiego”, wydawanego przez Ustroński Klub Ekologiczny.

"Zeszyt 16 Przyrodnika Ustrońskiego ma w tegorocznym wydaniu rekordowa liczbę  225 stron. Prezentujący  treść najnowszego numeru dr Andrzej Tyc, pracownik Katedry Geomorfologii  Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach podkreślił różnorodność  prezentowanych zagadnień od zapisu amatorskich obserwacji  przyrodniczych po prezentacje najnowszych wyników badań naukowych. Na szczególną uwagę zasługują w ostatnim numerze „Przyrodnika Ustrońskiego" teksty poświęcone kontrowersyjnym tematom takim jak możliwości adaptacji do zmian klimatycznych na szczeblu lokalnym autorstwa Małgorzaty Węgierek oraz wnikliwa analiza społecznej, ekonomicznej i przyrodniczej wartości drzew przed i po wycince Aleksandra Dordy. W publikacji nie mogło zabraknąć także tekstów napisanych przez leśników. W najnowszym numerze można przeczytać o historii i współcześnie realizowanych zadaniach przez leśników z  Nadleśnictwa Bielsko, doświadczeniach w zakresie edukacji leśnej społeczeństwa prowadzone w okresie ostatnich dwóch dekad w Leśnym Kompleksie Promocyjnym „Lasy Beskidu Śląskiego" oraz poznać historię i perspektywy populacji cisa pospolitego w Nadleśnictwie Ustroń. Na szczególną uwagę w najnowszym numerze zasługują także teksty: „O ustrońskich lasach, gdzie przeszłość łączy się z teraźniejszością" autorstwa prof. dr hab. Jana Holeksy, specjalisty z zakresu ekologii ekosystemów leśnych i ochrony przyrody, inicjatora utworzenia rezerwatu „Czantoria" i ustroniaka oraz biografia Ludwika Hoheneggera, wybitnego XIX w geologa, górnika i hutnika napisana przez Zygmunta Białasa. Od pierwszego numeru „Przyrodnika Ustrońskiego" ogromna wartością wydawnictwa są zdjęcia ilustrujące teksty, często pochodzące z prywatnych archiwów . Materiały zamieszczane w Przyrodniku i redakcja samego pisma to efekt społecznej pracy i zaangażowania wielu osób z różnych środowisk, które łączy wrażliwość na piękno natury i potrzeba ochrony lokalnego  dziedzictwa przyrodniczego."

Tekst ze strony: http://www.ustron.katowice.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/cyn9cetm0oIV/content/juz-jest-16-zeszyt-przyrodnika-ustronskiego-#.WWFCZFFpzIV

Fotorelacja na stronie: http://ustron.pl/fotorelacje/relacja/1045